سامانه رزومه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
اساتید محترم برای ورود به قسمت ادمین به منظور تغییر رزومه از کدمدرسی پنج رقمی به عنوان کد کاربری و کد ملی بدون صفر سمت چپ به عنوان رمز ورود استفاده نمایند


لطفا از انگلیسی بودن زبان کی بورد خود در هنگام درج نام کاربری و رمز عبور مطمئن شویدورود به سایت رزومه

اعضای محترم هیات علمی

رديف آدرس لینک توضیحات
1 مشاهده روزمه فارسی مشاهده رزومه اعضای هیات علمی (فارسی)
2 مشاهده روزمه انگلیسی مشاهده رزومه اعضای هیات علمی (انگلیسی)
3 تغییرات در رزومه اعمال تغییرات در رزومه اعضای هیات علمی