علی ابجدی

وضعیت: 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی مکانیک- حرارت و سیالاتدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی مهندسیعضو هیات علمی- مامور به تحصیل(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)۹

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی