مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱ارتباط هوش هیجانی و مولفه های ان با ابعاد رضایت شغلی دبیران تربیت بدنیرضا بصیری، اکبر آفرینش خاکی، محسن فلاحاولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش1394
۲ارتباط هوش هیجانی و سبک های مدیریت تعارض با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنیرضا بصیری، اکبر آفرینش خاکی، محسن فلاحاولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش1394
۳ارتباط مدیریت تعارض و سبک های ان با ابعاد رضایت شغلی دبیران تربیت بدنیرضا بصیری، اکبر آفرینش خاکی، محسن فلاحاولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش1394
۴ارتباط جو انگیزشی با شخصیت ورزشکاران شهر تهرانحمید محسنی سربندی، اکبر آفرینش خاکیاولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران1394
۵تاثیرویژگی های دموگرافیکی برمنش ورزشی فوتبالیست های لیگ های حرفه ای فوتبالحسین اخوت، اکبر آفرینش خاکی، حسن قاسم علیپورهمایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی1394
۶بررسی رابطه بین هوش فرهنگی و معنویت دانشجویان ورزشکار شهر تهرانزهره گودرزی، اکبر آفرینش خاکیدومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران1394
۷ارتباط بین مدیریت مشارکتی و خلاقیت در کارکنان ادارات تربیت بدنی استان خوزستانخدیجه مطوریان، اکبر آفرینش خاکیدومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها1393
۸مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان پذیرفته شده کنکور با رتبه بالا و پذیرفته نشده مدارس استان یزد با تاکید بر فعالیت جسمانیفرشته روان بخش، محمد رضا اسمعیلی، اکبر آفرینش خاکیششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران1390
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.