کتاب‌ها

نمایش 1 تا 8 مورد از کل 8 مورد

اوقات فراغت در ورزش

اوقات فراغت در ورزش

نویسنده (ها) : حسین پورسلطانی، اکبر افرینش خاکی، طیبه زرگر
مدیریت و برنامه ریزی در سازمان های ورزشی

مدیریت و برنامه ریزی در سازمان های ورزشی

نویسنده (ها) : اکبر آفرینش خاکی،سعید صانعی، زهره میرسپاسی
مدیریت و توسعه سازمان های ورزشی

مدیریت و توسعه سازمان های ورزشی

نویسنده (ها) : اکبر آفرینش خاکی - مهدی صادقی
نکات اساسی در بدنسازی

نکات اساسی در بدنسازی

نویسنده (ها) : اکبر آفرینش خاکی
تربیت بدنی عمومی 1 و  2

تربیت بدنی عمومی 1 و 2

نویسنده (ها) : کیانوش شریفی آذر، حمید طباطبائی، اکبر آفرینش خاکی، رضا نیک بخش، عبدالعلی بنائی فر، حسن قاسمعلیپور، ماهرخ مومنی، احمد زاکانی
بهداشت و ورزش

بهداشت و ورزش

نویسنده (ها) : اکبر آفرینش خاکی - سعید صانعی
سازمان و تشکیلات تربیت بدنی

سازمان و تشکیلات تربیت بدنی

نویسنده (ها) : اکبر آفرینش خاکی