پایان‌نامه‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۲۸ مورد.
#عنواننام نویسنده (دانشجو)مقطع تحصیلیسمت استاد در پایان‌نامهمحل دفاعتاریخ دفاع
  
۱تأثیر حامیان مالی بر برند در سوپرلیگ بسکتبال بانوان کشور(مطالعه موردی برند کیا گالری)نیلوفر مظاهریکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۱ شهریور ۱۳۹۴
۲ارتباط بین کیفیت زندگی با معنویت دبیرانتربیت بدنی آموزش و پرورش استان البرزمحمد باقر محجوبکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۱ شهریور ۱۳۹۴
۳ارتباط بین ابعاد شخصیت با کمال گرایی ورزشکاران شهر تهرانعلیرضا صدیقکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۱ شهریور ۱۳۹۴
۴تأثیر ابزاریابی کارآفرینانه بر موفقیت کسب و کارهای ورزشی- مطالعه ورزش کشتیسید تقی حسینیکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۱ شهریور ۱۳۹۳
۵تعیین ویژگی های برند انسانی و میزان مقبولیت اجتماعی آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهرانزینب زارع چهارمندانکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۱ شهریور ۱۳۹۳
۶ارتباط بین سرمایه اجتماعی با عزت نفس دانشجویان دانشگاههای آزاد شهر تهرانهانیه مظفریکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۱ شهریور ۱۳۹۳
۷طراحی و تدوین نظام نامه اخلاقی تیم های ورزشی نیروهای مسلحمهرعلی باران چشمهکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۱ شهریور ۱۳۹۳
۸ارتباط بین مهارتهای اجتماعی و سبکهای هویت با سازگاری اجتماعی دانش آموزان ورزشکار شهر یاسوجسعیده راستینکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۱ شهریور ۱۳۹۳
۹ارتباط بین سرمایه اجتماعی و هویت اجتماعی مربیان شنای تهرانشبنم شاه حسینیکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۱ شهریور ۱۳۹۴
۱۰ارتباط بین مدیریت زمان و تحلیل رفتگی مربیان ورزشی شهرداری تهرانحسن محبیکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۱ شهریور ۱۳۹۴
۱۱ارتباط بین عزت نفس با سلامت روان در ورزشکاران مجموعه های ورزشی شهرداری تهرانحسین عبدیکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۱ شهریور ۱۳۹۴
۱۲رابطه هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی ورزشکاران شنا شهر تهرانالهام ایران نژادکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۱ شهریور ۱۳۹۴
۱۳ارتباط بین ویژگی های شخصیتی با معنویت دبیران تربیت بدنیبدریه یوسف نیا بابکیکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۱ شهریور ۱۳۹۴
۱۴ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و عزت نفس با لذت ورزشی در ورزشکاران ایروبیک باشگاه آکادمی ورزشی منطقه ۱۳ تهرانمرجان سامعیکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۱ شهریور ۱۳۹۴
۱۵ارتباط بین هوش فرهنگی با معنویت دانشجویان ورزشکار شهر تهرانزهره گودرزیکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۱ شهریور ۱۳۹۴
۱۶ارتباط بین شادکامی با سلامت معنوی دانشجویان ورزشکار دانشگاههای شهر قمسمیه عسگری تنهاکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۱ شهریور ۱۳۹۴
۱۷ارتباط بین سبک زندگی با هویت اجتماعی معلمان تربیت بدنی - منطقه ۴ تهرانخدیجه جاتنکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۱ شهریور ۱۳۹۴
۱۸ارتباط معنویت سازمانی با خودکارآمدی و تعالی سازمانی در بین مدیران مرد و زن سازمان ورزشی شهرداری تهرانمحمد فاضل داودیکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۱ شهریور ۱۳۹۴
۱۹ارتباط بین مشارکت والدین با لذت ورزشی و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان ورزشکارسارا حیدریکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۱ شهریور ۱۳۹۵
۲۰ارتباط بین تعارض کار و خانواده با عملکرد ورزشی کشتی گیران نخبهسید مهدی پاکدامن بوربورکارشناسی ارشداستاد راهنما۰۱ شهریور ۱۳۹۵