امینه احمدی

وضعیت:

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)علوم تربیتی-تکنولوژی آموزشیدانشگاه تربیت معلم
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)علوم تربیتی- برنامه ریزیدانشگاه تهران مرکز
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مدیریت آموزشیعلوم وتحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیرئیس دانشکده روان شناسی وعلوم تربیتی(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)۱۳

سوابق اجرایی

تئوری های نوین مدیریت

سیاستگذاری مدیریت

مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت  سیستم های اطلاعاتی

 شاگرد اول کارشناسی ارشد ودریافت لوح تقدیر وجایزه از جناب دکتر جاسبی

نفر اول آزمون دکتری  ورودی هشتاد ویک  ودریافت لوح وتقدیر نامه

دریافت لوح تقدیر از همایش  منطقه ای مهندسی مجدد

دریافت لوح تقدیرهمایش بین المللی سلامت روان

دریافت لوح تقدیر از همایش بین المللی مدیریت در آکاپولکو قبرس

 دریافت لوح تقدیر رئیس دانشکده نمونه از ریاست محترم سازمان

 

1-    مدیر گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی مقطع کارشناسی

2-    مدیر گروه آموزشی برنامه ریزی درسی مقطع کارشناسی ارشد

3-    معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده تربیت معلم

4-    معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

5-    مدیر دفتر جذ ب هیات علمی ومدعوین

6- مدیر گروه دکتری  مدیریت آموزشی

7- رئیس شورای پژوهشی دانشکده روان شناسی

8-  عضو اصلی شورای راهبردی پژوهشی

9-    عضو ستاد مرکزی دفتر نهاد  مقام معظم رهبری

10- عضو شورای بسیج اساتید استان تهران

11-    رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 

Ø     آموزش مبتنی بر شایستگی (Competency based education)

Ø     آموزش مبتنی برخدمات (Service learning)

Ø     آموزش وظیفه مدار (Task based learning)

Ø     آموزش الگو مداری (Role modeling)

Ø     یادگیری عملکرد محور (Performance learning – Practice based learning)

Ø     یادگیری تجربی (Experimental learning)

Ø     یادگیری روشمند (System based learning)

Ø     آموزش انعکاسی (Reflecting)

Ø     آموزش مبتنی بر شواهد  (Evidence based education)

Ø     آموزش گروهی (Collaborative teaching)

Ø     آموزش مبتنی بر حل مسئله (Problem based learning)

Ø     آموزش مجازی (Virtual learning)

یادگیری الکترونیک (Electronic learning

 تدریس تئوری های مدیریت مقطع دکتری

تدریس منابع انسانی مقطع دکتری

تدریس سیاست گزاری در مدیریت مقطع دکتری

دریس  مدیزیت سیستم اطلاعات مقطع دکتری

 تدریس نگرش سیستمی کارشناسی ارشد

 

 

سوابق پژوهشی

                               سوابق

محل

سال

 دبیر گروه برنامه ریزی علوم انسانی

 دانشگاه آزاد اسلامی

از سال 92 تا کنون

 رئیس کمیته علمی گروه علوم تربیتی سازمان

دانشگاه آزاد اسلامی

از سال 92 تا کنون

 رئیس گروه دکتری مدیریت

دانشکده روان شناسی

از سال92 تا کنون