اردشیر احمدی سیاه دره

وضعیت: فعال

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی مکانیک(تنظیم نشده)تمام وقت

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی