احمد ابراهیمی

وضعیت:

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی برق
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی برق
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی برق-قدرتانگلستان(دانشگاه ولز)

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسی-گروه مهندسی برق-قدرت(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)۸

سوابق اجرایی

ماشین های الکتریکی

دروس تخصصی برق

مدیر دفتر جذب و استخدام هیات علمی استان تهران 

معاون آموزشی

 

سوابق پژوهشی