علیرضا ابراهیم پور

وضعیت:

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعیعلامه طباطبائی
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)امور فرهنگی گرایش مدیریتعلامه طباطبائی
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مدیریت و برنامه ریزی فرهنکیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مدیریتعضو هیئت علمی تمام وقت(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)۷

سوابق اجرایی

مدیریت و سازماندهی مراکز و نهادهای فرهنگی

مطالعات جدید فرهنگی

مسائل فرهنگی جهان معاصر

آشنایی با فرهنگ ایران و جهان

آسیب شناسی فرهنگی

برنامه ریزی فرهنگی

و.....

 

 

استاد نمونه  رشته مطالعات خانواده در دانشکده حقوق و علوم سیاسی طی سالهای 88-89-90-

دریافت تقدیر نامه برگزاری اولین سمینار ازدواج موفق در واحد تهران جنوب

مدیر گروه مطالعات خانواده در دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مدیرگروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی و رسانه دانشکده مدیریت

عضو شورا فرهنگی دانشکده حقوق و علوم سیاسی

عضو شورای علمی و پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

عضو شورای جذب و تصویب پروپوزال  دانشکده مدیریت

دروس تخصصی رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی

مدیریت منابع انسانی پیشرفته

جامعه شناسی

روش تحقیق

سوابق پژوهشی

عضو انجمن ملی مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی ایران

عضو انجمن ملی مدیریت منابع انسانی

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه