داود آقابیگ

وضعیت: فعال

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)آماردانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)آمار کاربردیدانشگاه شهید بهشتی
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)آمار کاربردیدانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فني(تنظیم نشده)تمام وقت۹

سوابق اجرایی

 تنها سابقه  اجرایی بنده در دانشگاه،تدریس میباشد 

سوابق پژوهشی