نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۵۸۵ مورد.
مرتضی

مرتضی احسانی

استاد
مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی شیمی
مرتضی احسانی
استاد -
- مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی شیمی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-ehsani/fa

امینه

امینه احمدی

دانشیار
روانشناسی و علوم تربیتی - مدیریت آموزشی
امینه احمدی
دانشیار -
- روانشناسی و علوم تربیتی - مدیریت آموزشی

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-ahmadi/fa

کامیار

کامیار احمدی

مربی
فنی و مهندسی - انرژی
کامیار احمدی
مربی -
- فنی و مهندسی - انرژی

http://newfaculty.azad.ac.ir/k-ahmadi/fa

سیدحمید

سیدحمید احمدی

دانشیار
علوم پایه - شیمی
سیدحمید احمدی
دانشیار -
- علوم پایه - شیمی

http://newfaculty.azad.ac.ir/sh-ahmadi/fa

اردشیر

اردشیر احمدی سیاه دره

مربی
فنی و مهندسی - مکانیک
فاطمه

فاطمه اخلاصی

استادیار
علوم پایه - فیزیک
فاطمه اخلاصی
استادیار -
- علوم پایه - فیزیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/f-ekhlasi/fa

فرشاد

فرشاد اخلاقی

استاد
تحصیلات تکمیلی - مواد
فرشاد اخلاقی
استاد -
- تحصیلات تکمیلی - مواد

http://newfaculty.azad.ac.ir/f-akhlaghi/fa

Google Scholar
پرند

پرند اخلاقی

مربی
فنی و مهندسی - کامپیوتر
پرند اخلاقی
مربی -
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

http://newfaculty.azad.ac.ir/p-akhlaghi/fa

علی

علی اخوین

استادیار
فنی و مهندسی - برق - قدرت
علی اخوین
استادیار -
- فنی و مهندسی - برق - قدرت

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-akhavein/fa

مجید

مجید ادریس آبادی

مربی
مدیریت - مدیریت امور بانکی
مجید ادریس آبادی
مربی -
- مدیریت - مدیریت امور بانکی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-edrisabadi/fa

احمد

احمد ادیب

دانشیار
فنی و مهندسی - مهندسی نفت
احمد ادیب
دانشیار -
- فنی و مهندسی - مهندسی نفت

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-adib/fa

محمدرضا

محمدرضا ادیب رمضانی

استادیار
فنی و مهندسی - عمران
محمدرضا ادیب رمضانی
استادیار -
- فنی و مهندسی - عمران

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-adib/fa

مهدی

مهدی ارجمند

دانشیار
مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی شیمی
مهدی ارجمند
دانشیار -
- مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی شیمی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-arjomand/fa