نمایش ۱۹ تا ۳۶ مورد از کل ۵۳۴ مورد.
اردشیر

اردشیر احمدی سیاه دره

مربی
فنی و مهندسی - مکانیک
فاطمه

فاطمه اخلاصی

استادیار
علوم پایه - فیزیک
فاطمه اخلاصی
استادیار -
- علوم پایه - فیزیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/f-ekhlasi/fa

فرشاد

فرشاد اخلاقی

استاد
تحصیلات تکمیلی - مواد
فرشاد اخلاقی
استاد -
- تحصیلات تکمیلی - مواد

http://newfaculty.azad.ac.ir/f-akhlaghi/fa

Google Scholar
پرند

پرند اخلاقی

مربی
فنی و مهندسی - کامپیوتر
پرند اخلاقی
مربی -
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

http://newfaculty.azad.ac.ir/p-akhlaghi/fa

علی

علی اخوین

استادیار
فنی و مهندسی - برق - قدرت
علی اخوین
استادیار -
- فنی و مهندسی - برق - قدرت

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-akhavein/fa

مجید

مجید ادریس آبادی

مربی
مدیریت - مدیریت امور بانکی
مجید ادریس آبادی
مربی -
- مدیریت - مدیریت امور بانکی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-edrisabadi/fa

احمد

احمد ادیب

دانشیار
فنی و مهندسی - مهندسی نفت
احمد ادیب
دانشیار -
- فنی و مهندسی - مهندسی نفت

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-adib/fa

محمدرضا

محمدرضا ادیب رمضانی

استادیار
فنی و مهندسی - عمران
محمدرضا ادیب رمضانی
استادیار -
- فنی و مهندسی - عمران

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-adib/fa

مهدی

مهدی ارجمند

دانشیار
مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی شیمی
مهدی ارجمند
دانشیار -
- مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی شیمی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-arjomand/fa

سجاد

سجاد ارشدی

استادیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
سجاد ارشدی
استادیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-arshadi/fa

سیداسماعیل

سیداسماعیل اریب

مربی
ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان انگلیسی
سیداسماعیل اریب
مربی دکترای تخصصی
- ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان انگلیسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-arib/fa

Google Scholar ORCID
ربابه

ربابه اسلامی

استادیار
علوم پایه - ریاضی
ربابه اسلامی
استادیار -
- علوم پایه - ریاضی

http://newfaculty.azad.ac.ir/r-eslami/fa