نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۵۰۳ مورد.
شهریار

شهریار افندی زاده زرگری

دانشیار
تحصیلات تکمیلی - عمران
عباس

عباس اکبرپورنیک قلب رشتی

استادیار
فنی و مهندسی - عمران
عباس اکبرپورنیک قلب رشتی
استادیار -
- فنی و مهندسی - عمران

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-akbarpour/fa

علی اکبر

علی اکبر اکبری

استادیار
مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
علی اکبر اکبری
استادیار دکترای تخصصی
- مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

http://newfaculty.azad.ac.ir/aa-akbari/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
رضا

رضا اکبری بنگر

استادیار
هنر و معماری - طراحی لباس_طراحی لباس
رضا اکبری بنگر
استادیار دکترای تخصصی
۰۲۱۶۶۴۱۵۱۷۷ هنر و معماری - طراحی لباس_طراحی لباس

http://newfaculty.azad.ac.ir/r-akbaribengar/fa

Google Scholar
رضا

رضا اکبری نوری

استادیار
حقوق و علوم سیاسی - حقوق و علوم سیاسی
رضا اکبری نوری
استادیار -
- حقوق و علوم سیاسی - حقوق و علوم سیاسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/r-akbari/fa

اصغر

اصغر اللهوردیزاده شیخلو بازنشسته

مربی
فنی و مهندسی - برق
اصغر اللهوردیزاده شیخلو بازنشسته
مربی -
- فنی و مهندسی - برق

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-allahverdizadeh/fa

محمد امامی کورنده

فنی و مهندسی - عمران
محمد امامی کورنده
- دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - عمران

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-emami/fa

Google Scholar
احمد

احمد امی

حقوق و علوم سیاسی
احمد امی
- دکترای تخصصی
- حقوق و علوم سیاسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-amy/fa

قاسم

قاسم امیدوار

استادیار
هنر و معماری - معماری
قاسم امیدوار
استادیار -
- هنر و معماری - معماری

http://newfaculty.azad.ac.ir/gh-omidvar/fa

محمدحسن

محمدحسن امیدوارعسگری بازنشسته

مربی
هنر و معماری - معماری
محمدحسن امیدوارعسگری بازنشسته
مربی -
- هنر و معماری - معماری

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-omidvar/fa

سیدرضا

سیدرضا امیرآبادی زاده

مربی
فنی و مهندسی - مکانیک
سیدرضا امیرآبادی زاده
مربی -
- فنی و مهندسی - مکانیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/sr-amir/fa

امیر

امیر امیرآبادی زواره مفرد

استادیار
فنی و مهندسی - برق
امیر امیرآبادی زواره مفرد
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - برق

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-amirabadi/fa

Google Scholar
کوروش

کوروش امیراصلانی تبریز

مربی
فنی و مهندسی - مکانیک
نسرین

نسرین امیری

استادیار
فنی و مهندسی - برق
نسرین امیری
استادیار فوق دكتری
- فنی و مهندسی - برق

http://newfaculty.azad.ac.ir/n-amiri/fa

Google Scholar ORCID Research GATE

حسن امیری

استادیار
مجتمع ولیعصر (عج)
حسن امیری
استادیار دکتری
- مجتمع ولیعصر (عج)

http://newfaculty.azad.ac.ir/h-amiri/fa

محمدرضا

محمدرضا امیری شاهمیرانی

مربی
فنی و مهندسی - عمران
سیدرضا

سیدرضا امین

مربی
مهندسی صنایع - صنایع
سیدرضا امین
مربی -
- مهندسی صنایع - صنایع

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-amin/fa