نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۵۸۵ مورد.
سجاد

سجاد ارشدی

استادیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی
سجاد ارشدی
استادیار -
- تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-arshadi/fa

عبدالرسول

عبدالرسول ارومیه ای

دانشیار
مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی شیمی
عبدالرسول ارومیه ای
دانشیار -
- مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی شیمی

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-oroumieiee/fa

سیداسماعیل

سیداسماعیل اریب

مربی
ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان انگلیسی
سیداسماعیل اریب
مربی -
- ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان انگلیسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-arib/fa

ربابه

ربابه اسلامی

استادیار
علوم پایه - ریاضی
ربابه اسلامی
استادیار -
- علوم پایه - ریاضی

http://newfaculty.azad.ac.ir/r-eslami/fa

نرگس

نرگس اصفهانی

استادیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی
نرگس اصفهانی
استادیار -
- تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی

http://newfaculty.azad.ac.ir/n-esfahani/fa

محمدرضا افشاری بصیر

مربی
هنر و معماری - معماری
محمدرضا افشاری بصیر
مربی -
۰۹۱۸۸۱۲۷۵۷۷ هنر و معماری - معماری

http://newfaculty.azad.ac.ir/mr-afshari/fa

پیمان

پیمان افضل

دانشیار
فنی و مهندسی - مهندسی معدن
پیمان افضل
دانشیار -
- فنی و مهندسی - مهندسی معدن

http://newfaculty.azad.ac.ir/p-afzal/fa

Google Scholar
شهریار

شهریار افندی زاده زرگری

دانشیار
تحصیلات تکمیلی - عمران
عباس

عباس اکبرپورنیک قلب رشتی

استادیار
فنی و مهندسی - عمران
عباس اکبرپورنیک قلب رشتی
استادیار -
- فنی و مهندسی - عمران

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-akbarpour/fa

علی اکبر

علی اکبر اکبری

مربی
مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
علی اکبر اکبری
مربی -
- مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

http://newfaculty.azad.ac.ir/aa-akbari/fa