نمایش ۳۷ تا ۵۴ مورد از کل ۵۳۴ مورد.
نرگس

نرگس اصفهانی

استادیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی
نرگس اصفهانی
استادیار دکتری
- تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی

http://newfaculty.azad.ac.ir/n-esfahani/fa

محمدرضا

محمدرضا افشاری بصیر

مربی
هنر و معماری - معماری
محمدرضا افشاری بصیر
مربی دکتری
۰۹۱۸۸۱۲۷۵۷۷ هنر و معماری - معماری

http://newfaculty.azad.ac.ir/mr-afshari/fa

پیمان

پیمان افضل

دانشیار
فنی و مهندسی - مهندسی معدن
پیمان افضل
دانشیار دکتری
- فنی و مهندسی - مهندسی معدن

http://newfaculty.azad.ac.ir/p-afzal/fa

Google Scholar Scopus ORCID Research GATE
شهریار

شهریار افندی زاده زرگری

دانشیار
تحصیلات تکمیلی - عمران
عباس

عباس اکبرپورنیک قلب رشتی

استادیار
فنی و مهندسی - عمران
عباس اکبرپورنیک قلب رشتی
استادیار -
- فنی و مهندسی - عمران

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-akbarpour/fa

علی اکبر

علی اکبر اکبری

مربی
مهندسی صنایع - مهندسی صنایع
علی اکبر اکبری
مربی دکترای تخصصی
- مهندسی صنایع - مهندسی صنایع

http://newfaculty.azad.ac.ir/aa-akbari/fa

رضا

رضا اکبری بنگر

استادیار
هنر و معماری - طراحی لباس_طراحی لباس
رضا اکبری بنگر
استادیار -
- هنر و معماری - طراحی لباس_طراحی لباس

http://newfaculty.azad.ac.ir/r-akbaribengar/fa

Google Scholar
رضا

رضا اکبری نوری

استادیار
حقوق و علوم سیاسی - حقوق و علوم سیاسی
رضا اکبری نوری
استادیار -
- حقوق و علوم سیاسی - حقوق و علوم سیاسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/r-akbari/fa

محمدحسن امامی کورنده

هنر و معماری - معماری

احمد امی

حقوق و علوم سیاسی
احمد امی
- -
- حقوق و علوم سیاسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-amy/fa

محمدحسن

محمدحسن امیدوارعسگری

مربی
هنر و معماری - معماری
محمدحسن امیدوارعسگری
مربی -
- هنر و معماری - معماری

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-omidvar/fa

سیدرضا

سیدرضا امیرآبادی زاده

مربی
فنی و مهندسی - مکانیک
سیدرضا امیرآبادی زاده
مربی -
- فنی و مهندسی - مکانیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/sr-amir/fa

امیر

امیر امیرآبادی زواره مفرد

استادیار
فنی و مهندسی - برق
امیر امیرآبادی زواره مفرد
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - برق

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-amirabadi/fa

Google Scholar