نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۵۸۵ مورد.
رضا

رضا اکبری بنگر

استادیار
هنر و معماری - طراحی لباس_طراحی لباس
رضا اکبری بنگر
استادیار -
- هنر و معماری - طراحی لباس_طراحی لباس

http://newfaculty.azad.ac.ir/r-akbaribengar/fa

Google Scholar
رضا

رضا اکبری نوری

استادیار
حقوق و علوم سیاسی - حقوق و علوم سیاسی
رضا اکبری نوری
استادیار -
- حقوق و علوم سیاسی - حقوق و علوم سیاسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/r-akbari/fa

محمدحسن

محمدحسن امیدوارعسگری

مربی
هنر و معماری - معماری
محمدحسن امیدوارعسگری
مربی -
- هنر و معماری - معماری

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-omidvar/fa

سیدرضا

سیدرضا امیرآبادی زاده

مربی
فنی و مهندسی - مکانیک
سیدرضا امیرآبادی زاده
مربی -
- فنی و مهندسی - مکانیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/sr-amir/fa

امیر

امیر امیرآبادی زواره مفرد

استادیار
فنی و مهندسی - برق
کوروش

کوروش امیراصلانی تبریز

مربی
فنی و مهندسی - مکانیک
کوروش امیراصلانی تبریز
مربی -
- فنی و مهندسی - مکانیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/k-amir/fa

مسعود

مسعود امیرخسروی

مربی
فنی و مهندسی - عمران
مسعود امیرخسروی
مربی -
- فنی و مهندسی - عمران

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-amirkhosravi/fa

نسرین

نسرین امیری

استادیار
فنی و مهندسی - برق
نسرین امیری
استادیار -
- فنی و مهندسی - برق

http://newfaculty.azad.ac.ir/n-amiri/fa

Google Scholar
محمدرضا

محمدرضا امیری شاهمیرانی

مربی
فنی و مهندسی - عمران
سیدرضا

سیدرضا امین

مربی
مهندسی صنایع - صنایع
سیدرضا امین
مربی -
- مهندسی صنایع - صنایع

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-amin/fa

امیرشاهرخ

امیرشاهرخ امینی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی نقشه برداری
امیرشاهرخ امینی
استادیار -
- فنی و مهندسی - مهندسی نقشه برداری

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-amini/fa

مسعود

مسعود انصاری نو

مربی
علوم پایه - فیزیک
مسعود انصاری نو
مربی -
- علوم پایه - فیزیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-ansarino/fa

محمدحسن

محمدحسن ایکانی

استاد
مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی شیمی
محمدحسن ایکانی
استاد -
- مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی شیمی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-eikani/fa

علی

علی باغانی

استادیار
اقتصاد و حسابداری - حسابداری
علی باغانی
استادیار -
- اقتصاد و حسابداری - حسابداری

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-baghani/fa