نمایش ۵۵ تا ۷۲ مورد از کل ۵۰۳ مورد.
امیرشاهرخ

امیرشاهرخ امینی

استادیار
فنی و مهندسی - مهندسی نقشه برداری
امیرشاهرخ امینی
استادیار دکترای تخصصی
۸۸۸۱۱۷۲۷ فنی و مهندسی - مهندسی نقشه برداری

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-amini/fa

معصومه امینی خو

روانشناسی و علوم تربیتی - روانشناسی
معصومه امینی خو
- -
- روانشناسی و علوم تربیتی - روانشناسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-aminikho/fa

مسعود

مسعود انصاری نو

مربی
علوم پایه - فیزیک
مسعود انصاری نو
مربی دکترای تخصصی
- علوم پایه - فیزیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-ansarino/fa

علی

علی باغانی

استادیار
اقتصاد و حسابداری - حسابداری
علی باغانی
استادیار -
- اقتصاد و حسابداری - حسابداری

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-baghani/fa

نسیبه

نسیبه باقرپور

مربی
ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان انگلیسی
نسیبه باقرپور
مربی دکتری
- ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان انگلیسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/n-bagherpour/fa

علی اکبر

علی اکبر باقرزاده

مربی
روانشناسی و علوم تربیتی - روانشناسی
علی اکبر باقرزاده
مربی -
- روانشناسی و علوم تربیتی - روانشناسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/ak-bagherzadeh/fa

احد

احد باقرزاده

استادیار
حقوق و علوم سیاسی - حقوق و علوم سیاسی
احد باقرزاده
استادیار -
- حقوق و علوم سیاسی - حقوق و علوم سیاسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-bagherzadeh/fa

مرضیه

مرضیه باقرکاظمی

استادیار
ادبیات فارسی و زبان های خارجی - آموزش زبان انگلیسی
مرضیه باقرکاظمی
استادیار -
۰۲۱۷۷۹۶۵۵۳۱ ادبیات فارسی و زبان های خارجی - آموزش زبان انگلیسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-bagher/fa

شهروز

شهروز بامداد

استادیار
مهندسی صنایع - صنایع
شهروز بامداد
استادیار -
- مهندسی صنایع - صنایع

http://newfaculty.azad.ac.ir/sh-bamdad/fa

حسین

حسین بدیعی

مربی
اقتصاد و حسابداری - حسابداری
حسین بدیعی
مربی دکترای تخصصی
۰۲۱۴۷۳۵۳۶۱۶ اقتصاد و حسابداری - حسابداری

http://newfaculty.azad.ac.ir/h-badiee/fa

حمیده برغمدی

فنی و مهندسی
علی

علی برومندنیا

استادیار
فنی و مهندسی - کامپیوتر
علی برومندنیا
استادیار دکترای تخصصی
۰۹۱۲۳۴۳۰۰۷۴ فنی و مهندسی - کامپیوتر

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-broumandnia/fa

Google Scholar Scopus ORCID PubMed Web of Science Research GATE علم سنجی پژوهان
عبدالعلی

عبدالعلی بنائی فر

استادیار
تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی
عبدالعلی بنائی فر
استادیار دکترای تخصصی
- تربیت بدنی و علوم ورزشی - تربیت بدنی

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-banaieefar/fa

Google Scholar ORCID