نمایش ۷۳ تا ۹۰ مورد از کل ۵۰۳ مورد.
حمید

حمید بهاری

مربی
روانشناسی و علوم تربیتی - علوم تربیتی- برنامه ریزی
حمید بهاری
مربی -
- روانشناسی و علوم تربیتی - علوم تربیتی- برنامه ریزی

http://newfaculty.azad.ac.ir/h-bahari/fa

سرور

سرور بهبهانی

فنی و مهندسی
سرور بهبهانی
- دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-behbahani/fa

Google Scholar
ضیاء الدین

ضیاء الدین بهشتی فرد

مربی
فنی و مهندسی - کامپیوتر
ضیاء الدین بهشتی فرد
مربی دکتری
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

http://newfaculty.azad.ac.ir/z-beheshti/fa

مسعود

مسعود بیات

مربی
حقوق و علوم سیاسی - حقوق و علوم سیاسی
مسعود بیات
مربی -
- حقوق و علوم سیاسی - حقوق و علوم سیاسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-bayat/fa

فرزانه بیک زاده عباسی

استادیار
مجتمع ولیعصر (عج)
علی

علی پالیزبان

مربی
مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
علی پالیزبان
مربی -
- مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-palizban/fa

علیرضا

علیرضا پریزاده

مربی
مهندسی صنایع - صنایع
علیرضا پریزاده
مربی -
- مهندسی صنایع - صنایع

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-parizadeh/fa

منوچهر

منوچهر پناه

مربی
فنی و مهندسی - مکانیک
منوچهر پناه
مربی کارشناسی ارشد
- فنی و مهندسی - مکانیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-panah/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
سیدهاشم
سیدهاشم پورآذرسا
مربی کارشناسی ارشد
۰۲۱-۷۷۵۰۸۳۶۲ -

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-pourazarsa/fa

زهره

زهره پوستین چی

دانشیار
مجتمع ولیعصر (عج)
زهره پوستین چی
دانشیار دکترای تخصصی
۲۲۲۸۳۰۷۰ مجتمع ولیعصر (عج)

http://newfaculty.azad.ac.ir/z-poustinchi/fa

Google Scholar ORCID Research GATE
محمدرضا

محمدرضا پیرستانی

استادیار
تحصیلات تکمیلی - عمران
محمدرضا پیرستانی
استادیار -
- تحصیلات تکمیلی - عمران

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-pirestani/fa

شهناز

شهناز پیروزفر

استادیار
مهندسی صنایع - صنایع
شهناز پیروزفر
استادیار -
- مهندسی صنایع - صنایع

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-pirouzfar/fa

سارا پیری

فنی و مهندسی - شهرسازی
سارا پیری
- دکتری
- فنی و مهندسی - شهرسازی

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-piri/fa

فرهاد

فرهاد تربتی مقدم

استادیار
اقتصاد و حسابداری - اقتصاد
فرهاد تربتی مقدم
استادیار -
- اقتصاد و حسابداری - اقتصاد

http://newfaculty.azad.ac.ir/fa-torbati/fa