نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۵۸۵ مورد.
مسعود

مسعود بیات

مربی
حقوق و علوم سیاسی - حقوق و علوم سیاسی
مسعود بیات
مربی -
- حقوق و علوم سیاسی - حقوق و علوم سیاسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-bayat/fa

علی

علی پالیزبان

مربی
مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
علی پالیزبان
مربی -
- مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-palizban/fa

علیرضا

علیرضا پریزاده

مربی
مهندسی صنایع - صنایع
علیرضا پریزاده
مربی -
- مهندسی صنایع - صنایع

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-parizadeh/fa

منوچهر

منوچهر پناه

مربی
فنی و مهندسی - مکانیک
منوچهر پناه
مربی -
- فنی و مهندسی - مکانیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-panah/fa

Google Scholar
حسن

حسن پهلوانزاده

استاد
مهندسی شیمی و پلیمر -
حسن پهلوانزاده
استاد -
- مهندسی شیمی و پلیمر -

http://newfaculty.azad.ac.ir/h-pahlevan/fa

محمدرضا

محمدرضا پیرستانی

استادیار
تحصیلات تکمیلی - عمران
محمدرضا پیرستانی
استادیار -
- تحصیلات تکمیلی - عمران

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-pirestani/fa

فرهاد

فرهاد تربتی مقدم

استادیار
اقتصاد و حسابداری - اقتصاد
فرهاد تربتی مقدم
استادیار -
- اقتصاد و حسابداری - اقتصاد

http://newfaculty.azad.ac.ir/fa-torbati/fa

محمدتقی

محمدتقی تقوی فرد

دانشیار
مدیریت - مدیریت صنعتی
محمدتقی تقوی فرد
دانشیار -
- مدیریت - مدیریت صنعتی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-takhavifard/fa