نمایش ۹۱ تا ۱۰۸ مورد از کل ۵۰۳ مورد.
لیلا

لیلا ترکیان

دانشیار
لیلا ترکیان
دانشیار دکترای تخصصی
- -

http://newfaculty.azad.ac.ir/l-torkiyan/fa

رضا

رضا توکلی مقدم بازنشسته

استاد
مهندسی صنایع - صنایع
رضا توکلی مقدم بازنشسته
استاد -
- مهندسی صنایع - صنایع

http://newfaculty.azad.ac.ir/r-tavakoli/fa

Google Scholar
منصوره

منصوره ثابت زاده بازنشسته

استادیار
ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
منصوره ثابت زاده بازنشسته
استادیار -
- ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-sabetzadeh/fa

محمدرضا

محمدرضا ثروهش

استادیار
علوم پایه - ریاضی
محمدرضا ثروهش
استادیار دکترای تخصصی
- علوم پایه - ریاضی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-sorouhesh/fa

Google Scholar Scopus ORCID
محمدجواد

محمدجواد ثقفی

استاد
هنر و معماری - معماری
محمدجواد ثقفی
استاد دکتری
- هنر و معماری - معماری

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-saghafi/fa

نرگس

نرگس جابری نسب

استادیار
ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
نرگس جابری نسب
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/n-jaberi/fa

Google Scholar
ناصر

ناصر جاوید

مربی
مهندسی صنایع - صنایع
ناصر جاوید
مربی کارشناسی ارشد
- مهندسی صنایع - صنایع

http://newfaculty.azad.ac.ir/n-javid/fa

محسن

محسن جباری

دانشیار
فنی و مهندسی - مکانیک
محسن جباری
دانشیار -
- فنی و مهندسی - مکانیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-jabbari/fa

Google Scholar
نیما

نیما جعفرزاده

مربی
فنی و مهندسی - کامپیوتر
نیما جعفرزاده
مربی -
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

http://newfaculty.azad.ac.ir/n-jafarzadeh/fa

فرزاد

فرزاد جعفرکاظمی

دانشیار
فنی و مهندسی - مکانیک
فرزاد جعفرکاظمی
دانشیار -
- فنی و مهندسی - مکانیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/f-jafarkazemi/fa

Google Scholar
سیده محبوبه

سیده محبوبه جعفری

استادیار
اقتصاد و حسابداری - حسابداری
سیده محبوبه جعفری
استادیار -
- اقتصاد و حسابداری - حسابداری

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-jafari/fa

حمیده

حمیده جعفری

استادیار
هنر و معماری - هنر
حمیده جعفری
استادیار دکترای تخصصی
- هنر و معماری - هنر

http://newfaculty.azad.ac.ir/h-jafari/fa

محمدحسن

محمدحسن جلال الدین ابیانه

استادیار
فنی و مهندسی - مکانیک
محمدحسن جلال الدین ابیانه
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مکانیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-jalalodin/fa