نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۵۰۳ مورد.
مهران

مهران جوادپور

مربی
مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
مهران جوادپور
مربی -
- مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-javadpour/fa

مهرداد

مهرداد جوادی

دانشیار
تحصیلات تکمیلی - مکانیک
مهرداد جوادی
دانشیار دکترای تخصصی
- تحصیلات تکمیلی - مکانیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-javadi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
عبداله

عبداله چاره جولنگرودی

مربی
حقوق و علوم سیاسی - الهیات(فقه و مبانی حقوق اسلامی)
عبداله چاره جولنگرودی
مربی -
- حقوق و علوم سیاسی - الهیات(فقه و مبانی حقوق اسلامی)

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-charejou/fa

محمدحسن

محمدحسن چراغعلی

استادیار
مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
محمدحسن چراغعلی
استادیار -
- مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-cheraghali/fa

زهرا

زهرا چراغی شمامی بازنشسته

مربی
فنی و مهندسی
زهرا چراغی شمامی بازنشسته
مربی -
- فنی و مهندسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/z-cheraghi/fa

وحید

وحید چگینی

استادیار
فنی و مهندسی

شهرام چهارمحالی

اقتصاد و حسابداری - حسابداری
شهرام چهارمحالی
- -
- اقتصاد و حسابداری - حسابداری

http://newfaculty.azad.ac.ir/sh-chaharmahali/fa

محمدحسن حائری

فنی و مهندسی - مهندسی عمران
محمدحسن حائری
- -
- فنی و مهندسی - مهندسی عمران

http://newfaculty.azad.ac.ir/mh-haeri/fa

فرنوش

فرنوش حاجتی

مربی
علوم پایه - ریاضی
فرنوش حاجتی
مربی -
- علوم پایه - ریاضی

http://newfaculty.azad.ac.ir/f-hajati/fa

مریم

مریم حاجی رحیمی

استادیار
علوم پایه - فیزیک
مریم حاجی رحیمی
استادیار دکتری
- علوم پایه - فیزیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-hajirahimi/fa