نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۶ مورد از کل ۵۳۴ مورد.
محمدجواد

محمدجواد ثقفی

استاد
هنر و معماری - معماری
محمدجواد ثقفی
استاد دکتری
- هنر و معماری - معماری

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-saghafi/fa

نرگس

نرگس جابری نسب

استادیار
ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی
نرگس جابری نسب
استادیار دکترای تخصصی
- ادبیات فارسی و زبان های خارجی - زبان و ادبیات فارسی

http://newfaculty.azad.ac.ir/n-jaberi/fa

Google Scholar
محسن

محسن جباری

دانشیار
فنی و مهندسی - مکانیک
محسن جباری
دانشیار -
- فنی و مهندسی - مکانیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-jabbari/fa

Google Scholar
نیما

نیما جعفرزاده

مربی
فنی و مهندسی - کامپیوتر
نیما جعفرزاده
مربی -
- فنی و مهندسی - کامپیوتر

http://newfaculty.azad.ac.ir/n-jafarzadeh/fa

فرزاد

فرزاد جعفرکاظمی

دانشیار
فنی و مهندسی - مکانیک
فرزاد جعفرکاظمی
دانشیار -
- فنی و مهندسی - مکانیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/f-jafarkazemi/fa

Google Scholar
سیده محبوبه

سیده محبوبه جعفری

استادیار
اقتصاد و حسابداری - حسابداری
سیده محبوبه جعفری
استادیار -
- اقتصاد و حسابداری - حسابداری

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-jafari/fa

حمیده

حمیده جعفری

مربی
هنر و معماری - هنر
حمیده جعفری
مربی -
- هنر و معماری - هنر

http://newfaculty.azad.ac.ir/h-jafari/fa

سیدحسن

سیدحسن جعفری امان آبادی

استاد
مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی شیمی
سیدحسن جعفری امان آبادی
استاد -
- مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی شیمی

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-jafariamanabadi/fa

محمدحسن

محمدحسن جلال الدین ابیانه

استادیار
فنی و مهندسی - مکانیک
محمدحسن جلال الدین ابیانه
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - مکانیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-jalalodin/fa

مهران

مهران جوادپور

مربی
مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
مهران جوادپور
مربی -
- مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-javadpour/fa