نمایش ۱۲۷ تا ۱۴۴ مورد از کل ۵۸۵ مورد.
خسرو

خسرو جنانی

مربی
هنر و معماری - معماری
خسرو جنانی
مربی -
- هنر و معماری - معماری

http://newfaculty.azad.ac.ir/k-janani/fa

مهران

مهران جوادپور

مربی
مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
مهران جوادپور
مربی -
- مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-javadpour/fa

مهرداد

مهرداد جوادی

دانشیار
تحصیلات تکمیلی - مکانیک
مهرداد جوادی
دانشیار دکترای تخصصی
- تحصیلات تکمیلی - مکانیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-javadi/fa

Google Scholar Scopus ORCID
عبداله

عبداله چاره جولنگرودی

مربی
حقوق و علوم سیاسی - الهیات(فقه و مبانی حقوق اسلامی)
عبداله چاره جولنگرودی
مربی -
- حقوق و علوم سیاسی - الهیات(فقه و مبانی حقوق اسلامی)

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-charejou/fa

محمدحسن

محمدحسن چراغعلی

استادیار
مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
محمدحسن چراغعلی
استادیار -
- مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-cheraghali/fa

فرنوش

فرنوش حاجتی

مربی
علوم پایه - ریاضی
فرنوش حاجتی
مربی -
- علوم پایه - ریاضی

http://newfaculty.azad.ac.ir/f-hajati/fa

مریم

مریم حاجی رحیمی

استادیار
علوم پایه - فیزیک
مریم حاجی رحیمی
استادیار -
- علوم پایه - فیزیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-hajirahimi/fa

مهدی

مهدی حاجی رضائی

استادیار
مهندسی صنایع - صنایع
مهدی حاجی رضائی
استادیار -
- مهندسی صنایع - صنایع

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-hajirezaie/fa