نمایش ۱۴۵ تا ۱۶۲ مورد از کل ۵۳۴ مورد.
عطا

عطا حجت کاشانی

استادیار
عطا حجت کاشانی
استادیار دکترای تخصصی
- -

http://newfaculty.azad.ac.ir/a-hojat/fa

محمد

محمد حجتی

استادیار
علوم پایه - شیمی کاربردی
محمد حجتی
استادیار -
- علوم پایه - شیمی کاربردی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-hojati/fa

Google Scholar
سمیه

سمیه حسام

استادیار
مدیریت - مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
سمیه حسام
استادیار -
- مدیریت - مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-hesam/fa

مهرنوش

مهرنوش حسن زاده

فنی و مهندسی - شهرسازی
مهرنوش حسن زاده
- دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - شهرسازی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-hassanzadeh/fa

همایون

همایون حسنی بیدرونی

استادیار
مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی شیمی
همایون حسنی بیدرونی
استادیار -
- مهندسی شیمی و پلیمر - مهندسی شیمی

http://newfaculty.azad.ac.ir/h-hassani/fa

پرویز

پرویز حسین خانی

استادیار
علوم پایه - فیزیک
پرویز حسین خانی
استادیار -
- علوم پایه - فیزیک

http://newfaculty.azad.ac.ir/p-hossein/fa

سیدنبی حسینی

مربی
مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
سیدنبی حسینی
مربی -
- مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

http://newfaculty.azad.ac.ir/sn-hosseini/fa

محمود

محمود حسینی

دانشیار
تحصیلات تکمیلی - عمران
محمود حسینی
دانشیار -
- تحصیلات تکمیلی - عمران

http://newfaculty.azad.ac.ir/ma-hosseini/fa

مریم

مریم حسینی

مربی
حقوق و علوم سیاسی - فرهنگ و معارف اسلامی
مریم حسینی
مربی -
- حقوق و علوم سیاسی - فرهنگ و معارف اسلامی

http://newfaculty.azad.ac.ir/m-hosseini/fa

میرزاحسن

میرزاحسن حسینی

استاد
مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
میرزاحسن حسینی
استاد -
- مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

http://newfaculty.azad.ac.ir/mh-hosseini/fa

سیدعظیم

سیدعظیم حسینی

استادیار
فنی و مهندسی - عمران
سیدعظیم حسینی
استادیار دکترای تخصصی
- فنی و مهندسی - عمران

http://newfaculty.azad.ac.ir/sa-hosseini/fa

سید مرتضی حسینی

گروه معارف اسلامی
نوید

نوید حسینی علائی

استادیار
فنی و مهندسی - معدن
نوید حسینی علائی
استادیار -
- فنی و مهندسی - معدن

http://newfaculty.azad.ac.ir/n-hosseini/fa

Google Scholar
سیداحمد

سیداحمد حسینی گل افشانی

استادیار
مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت
سیداحمد حسینی گل افشانی
استادیار -
- مدیریت - برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت

http://newfaculty.azad.ac.ir/s-hosseingolafshani/fa