غلامرضا رمضانی ماهونکی

وضعیت: فعال

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)فقه و اصول - حقوقحوزه علمیه قم
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)فقه و اصول - حقوق جزاحوزه علمیه قم - دانشگاه آزاد واحد مرکز در مرحله اقدام
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)در سال 1373 امتحان دکتری قبول و مدرک علمی سطح چهارم در مرحله اقدام می باشد.گواهی بیش از شش سال درس خارج فقه و اصول

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد تهران جنوبعضو هیات علمی(تنظیم نشده)تمام وقت۳

سوابق اجرایی

- اصول فقه 1 و 2

- متون فقه 1 و 2 و 3 و 4

- آیین دادرسی کیفری

- قواعد فقه 1 و 2

- تاریخ فقه و فقها

 

- مدیر نمونه ارشاد اسلامی

- مدیر نمونه سازمان تعزیرات حکو متی

- استاد نمونه و مدیر گروه نمونه دانشکده مدیریت واحد تهران جنوب

- نمایندگی حضرت امام در کمیته های انقلاب اسلامی چهار محال و بختیاری

- حاکم شرع هیات های واگذاری زمین استان هرمزگان

- حاکم شرع دادگاه انقلاب ویژه مواد مخدر استان هرمزگان و بوشهر

- مدیر کل ارشاد اسلامی استان هرمزگان

- فرماندهی کمیته انقلاب اسلامی هرمزگان

- دادستان دادگستری شیراز

- دادستان انقلاب اسلامی فارس

- دادستان دادگستری اصفهان

- سرپرست دادسرای اقتصادی تهران

- معاون رئیس سازمان و مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران

- وکیل پایه یکم دادگستری مرکز( تهران)

- دروس معارف

- تاریخ اسلام

- ریشه های انقلاب

- فقه و واصول

- دروس عمومی

- آیین دادرسی

- قواعد فقه

سوابق پژوهشی