حسن ابوطالبی

وضعیت: فعال

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)فقه ومبانی حقوقعلوم وتحقیقات تهران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)فقه ومبانی حقوقتهران
دكتری حرفه ای(تنظیم نشده)علوم وتحقیقات تهرانعلوم وتحقیقات تهرات
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)فقه ومبانی حقوقعلوم وتحقیات تهران
فوق دكتری(تنظیم نشده)فقه ومبانی حقوقعلوم وتحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه ازاد اسلامی - واحد جنوب(تنظیم نشده)تمام وقت۲۲

سوابق اجرایی

فقه - اصول - قواعد فقه - حدیث-کلام-زبان عربی

 

مدیر بخش تحقیقات نخست وزیری سال 65

مسئول آموزش نظامی قرار گاه خاتم در سال 77

فقه - اصول - قواعد فقه - حدیث-کلام-زبان عربی

سوابق پژوهشی

شورای عالی انجمنهای ایثار گران

انجمن جانبازان نخاعی ایران

انجمن دفاع از قربانیان ترور