حسین احمدی دانش آشتیانی

وضعیت: فعال

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مکانیک - طراحیبوعلی سینا همدان
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مکانیک - تبدیل انرژیتبریز
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی انرژیواحد علوم تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسیمدیر گروه(تنظیم نشده)تمام وقت۱۶

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی