ایمان آهنیان

وضعیت: فعال

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی برق-مخابراتصنعتی امیرکبیر
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی برق-مخابراتصنعتی امیرکبیر

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی(تنظیم نشده)تمام وقت

سوابق اجرایی