مهدی آقانجفی

وضعیت: فعال

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)حسابداریعلامه طباطبائی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده اقتصاد و حسابداریعضو هیات علمی(تنظیم نشده)تمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی