مهرناز احمدی مبارکه

وضعیت: فعال

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)روان شناسی بالینیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)روان شناسیدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)روان شناسیدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبعضو هیات علمی(تنظیم نشده)تمام وقت۲

سوابق اجرایی

مدیر پژوهشی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی (شهریور 1389- مرداد 1391).

 

سوابق پژوهشی

عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاورة جمهوری اسلامی ایران