مسعود ابراهیمی

وضعیت: فعال

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)Chemical Engineering and Material AnalysisUniversity of Wisconsin-Madison-USA
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)Mechanics of Solid Materials- CompositeUniversity of Florida-USA
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)Mechanics of Composite Materials and characterizationLandford University-University of Florida-USA

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی مکانیک(تنظیم نشده)تمام وقت۹

سوابق اجرایی

مکانیک مواد مرکب

زبان تخصصی

دینامیک

استاتیک

مقاومت مصالح

روشهای تحقیق

کاربرد مواد در مهندسی پزشکی

ارتعاشات

 

 

مسئول پژوهشی  گروه مهندسی مکانیک

مکانیک مواد مرکب

زبان تخصصی

دینامیک

استاتیک

مقاومت مصالح

روشهای تحقیق

کاربرد مواد در مهندسی پزشکی

ارتعاشات

 

 

سوابق پژوهشی

مجله گروه مهندسی مکانیک 

Solid Mechanicshk[lk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجمن علمی مهندسی مکانیک تهران جنوب