مرتضی احسانی

وضعیت: فعال

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی صنایع پلیمرپژوهشگاه پلیمر ایران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی شیمی و پلیمرعضو هیأت علمی - معاون اداری و مالی دانشگاه(تنظیم نشده)نیمه وقت۱۷

سوابق اجرایی

دروس تخصصی مهندسی پلیمر

سوابق پژوهشی

هیات تحریریه فصلنامه بسپارش