منصور شیخان

وضعیت: فعال

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی برق- الکترونیکدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی برق- مخابراتدانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران جنوب
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی برق- مخابراتدانشگاه آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسیعضو هیأت علمی تمام وقترسمی قطعیتمام وقت۳۱

سوابق اجرایی

ردیف

نوع مسئولیت

نام سازمان

نام شهر و کشور

از تاریخ

تا تاریخ

۱

معاون پژوهش و فناوری واحد

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

تهران ایران

۱۳۹۳

۱۳۹۷

۱

مدیر گروه مخابرات دانشکده فنی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

تهران ایران

۱۳۹۰

۱۳۹۳

۲

مدیر دفتر تحصیلات تکمیلی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

تهران ایران

۱۳۸۳

۱۳۹۰

۳

معاون آموزشی دانشکده تحصیلات تکمیلی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

تهران ایران

۱۳۸۰

۱۳۸۳

۴

مدیر گروه الکترونیک دانشکده فنی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

تهران ایران

۱۳۷۹

۱۳۸۰

۵

مسئول پژوهشی دانشکده فنی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

تهران ایران

۱۳۷۵

۱۳۷۹

۶

قائم مقام بخش برق دانشکدة فنی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

تهران ایران

۱۳۷۲

۱۳۷۳

۷

ریاست، دبیری وعضویت کمیته­های فنی و ملی تدوین استانداردهای برق و الکترونیک و مخابرات کشور

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

تهران ایران

۱۳۷۵

۱۳۸۸

۸

عضو شورای پژوهشی واحد

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

تهران ایران

۱۳۸۲

۱۳۸۴

۱۳۹۲

۱۳۹۷

۹

عضو گروه پژوهشی سیستم­های تبدیل متن به گفتار در کارگروه خط و زبان فارسی

شورای عالی اطلاع­رسانی کشور

تهران ایران

۱۳۸۵

۱۳۸۷

۱۰

عضو کمیتة منتخب واحد

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

تهران ایران

۱۳۸۷

۱۳۹۷

۱۱

عضو شورای پژوهشی دانشکدة فنی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

تهران ایران

۱۳۸۹

۱۳۹۳

۱۲

عضو شورای تحصیلات تکمیلی واحد

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

تهران ایران

۱۳۹۲

۱۳۹۷

 

 

  1. پژوهشگر برتر منطقة ۸ دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۸۲.
  2. پژوهشگر برتر دانشکدة تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب، ۱۳۸۸.
  3. پژوهشگر برتر دانشکدة فنی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب، ۱۳۸۹.
  4. پژوهشگر برجستة دانشکدة فنی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب، ۱۳۹۰.
  5. پژوهشگر برتر دانشکدة فنی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب، ۱۳۹۱.
  6. کسب رتبه برتر برای واحد جامع دانشگاهی در حوزه پژوهش و فناوری در جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۹۵ (در دوران مسئولیت به­ عنوان معاون پژوهشی واحد).
  7. کسب رتبه برتر کتاب تصنیفی گروه فنی و مهندسی در جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۹۶.
  8. کسب رتبه استاد راهنمای پایان­نامه کارشناسی­ارشد برتر گروه فنی و مهندسی در جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۹۶ (دانشجو: حمید بستانی).
  9. کسب رتبه ناشر شایسته تقدیر توسط واحد دانشگاهی در سال ۹۶ (در دوران مسئولیت به­ عنوان معاون پژوهشی واحد) در دومین دوره جایزه کتاب سال دانشگاه آزاد اسلامی (درمجموع دو واحد دانشگاهی رتبه آوردند).
  10. ساماندهی تیم رباتیک دانشگاه و کسب رتبه سوم جهانی در مسابقات بین­المللی رباتیک در سال ۹۶/ IRANOPEN-۲۰۱۷ (لیگ ربات­های عمودپرواز)

- پردازش گفتار(کارشناسی­ ارشد): ۱۳۷۵ تاکنون

- شبکه­های عصبی (کارشناسی ­ارشد): ۱۳۷۵ تاکنون

- مدل­سازی و ارزیابی سیستم­های کامپیوتری (کارشناسی­ ارشد): ۱۳۸۰ تاکنون

- نور فوریه (کارشناسی­ ارشد): ۱۳۸۶ تاکنون

- سیستم­های مخابرات نوری (کارشناسی­ ارشد): ۱۳۷۶

- مخابرات ۱ و ۲ (کارشناسی): ۱۳۷۰ تاکنون

- تجزیه و تحلیل سیستم­ها (کارشناسی): ۸۰-۱۳۷۲

- شبکه­های کامپیوتری (کارشناسی):۷۸-۱۳۷۵

- هوش مصنوعی (کارشناسی): ۷۸-۱۳۷۵

تیم تحقیقاتی پردازش هوشمند سیگنال ها

- پردازش گفتار(کارشناسی­ ارشد): ۱۳۷۵ تاکنون

- شبکه­های عصبی (کارشناسی ­ارشد): ۱۳۷۵ تاکنون

- مدل­سازی و ارزیابی سیستم­های کامپیوتری (کارشناسی­ ارشد): ۱۳۸۰ تاکنون

- نور فوریه (کارشناسی ­ارشد): ۱۳۸۶ تاکنون

- سیستم­های مخابرات نوری (کارشناسی­ ارشد): ۱۳۷۶

- مخابرات ۱ و ۲ (کارشناسی): ۱۳۷۰ تاکنون

- تجزیه و تحلیل سیستم­ها (کارشناسی): ۸۰-۱۳۷۲

- شبکه­های کامپیوتری (کارشناسی):۷۸-۱۳۷۵

- هوش مصنوعی (کارشناسی): ۷۸-۱۳۷۵

سوابق پژوهشی