رامین خواجوی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی شیمی نساجیدانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی شیمی نساجیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی شیمی نساجیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)(تنظیم نشده)۱۷