رامین خواجوی

وضعیت: فعال

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی شیمی نساجیدانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی شیمی نساجیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی شیمی نساجیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنی و مهندسی و تحصیلات تکمیلی واحد تهران جنوبمعاون پژوهش و فناوری(تنظیم نشده)تمام وقت۱۷

سوابق اجرایی

نانو ساختار  و نانو الیاف -  Nano structures and nano fibers 

نانو پلیمرهای پاسخگر  و  نانو سنسورهای پلیمری       - Nano polymeric sensors & actuators and Nano Responsive Polymers

نانو ژنراتور های لیفی و سلولهای خورشیدی پارچه ای Nanogenerators and fabric solar cells

منسوجات پزشکی شامل پوست مصنوعی و ماهیچه مصنوعی

Medical textiles including artificial skin and artificial muscles

 

۲- سوابق- خدمت دانشگاهی

ردیف

تاریخ

نوع همکاری و حضور در مؤسسه

عناوین فعالیت­های اجرایی

محل خدمت

از

تا

تمام وقت

نیمه وقت

نیمه حضوری

۱

۱/۶/۷۹

تاکنون

 

 

 

عضو هیئت علمی

دانشگاه آزاد اسلامی

۲

۲۵/۱۱/۷۹

۳۱/۰۴/۸۱

 

 

 

مدیر اجرایی فصل نامه

معاونت پژوهشی ازاد واحد جنوب

۳

۲۵/۱۱/۷۹

۳۱/۰۴/۸۱

 

 

 

دبیر شورای فصل نامه

معاونت پژوهشی آزاد واحد جنوب

۴

۱۸/۱۲/۷۹

۲۰/۲/۸۰

 

 

 

کارشناس شورای کمسیون

شورای کمیسیون مجموعه مقالات علمی دومین هم اندیشی اعضاء هیئت علمی

۵

۱۹/۳/۸۳

تاکنون

 

 

 

مدیرگروه مهندسی نساجی و پلیمر در تمامی گرایش ها و تمامی مقاطع

دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران جنوب

۶

۲۳/۸/۸۶

۲۳/۹/۸۷

 

 

 

معاون آموزشی

دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران جنوب

۷

۲۱/۱۱/۸۸

تاکنون

 

 

 

عضو شورای پژوهشی

دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران جنوب

۸

 

 

 

 

 

عضو شورای آموزشی

دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران جنوب

۹

۱۱/۱۰/۹۱

به مدت دو سال

 

 

 

کارگروه تخصصی فنی و مهندسی

دانشکده فنی و مهندسی واحد تهران جنوب

۱۰

۱۹/۱۰/۹۵

به مدت دو سال

 

 

 

عضو مالکیت فکری تهران جنوب

واحد تهران جنوب

۱۱

۲۲/۱۰/۹۳

به مدت یک سال

 

 

 

رئیس مرکز تحقیقات نانو

واحد تهران جنوب

۱۲

۸/۷/۹۴

به مدت یک سال

 

 

 

عضو شورای پژوهشی

تحصیلات تکمیلی واحد تهران جنوب

 

مدیر گروه نساجی 10 سال تا کنون و مدیر گروه پلیمر 2 سال تا کنون

معاون آموزشی دانشکده فنی و مهندسی بمدت دو سال ، عضو شورای پژوهشی و آموزشی بمدت پنج سال

80 اختراع  و   150 مقاله

انجام طرح برون دانشگاهی با مرکز مطالعات و زیبا سازی  شهر تهران از سال 94 تا 95

نانو ساختار  و نانو الیاف -  Nano structures and nano fibers 

نانو پلیمرهای پاسخگر  و  نانو سنسورهای پلیمری       - Nano polymeric sensors & actuators and Nano Responsive Polymers

نانو ژنراتور های لیفی و سلولهای خورشیدی پارچه ای Nanogenerators and fabric solar cells

منسوجات پزشکی شامل پوست مصنوعی و ماهیچه مصنوعی

Medical textiles including artificial skin and artificial muscles

سوابق پژوهشی