سیدمصطفی عابدی

وضعیت: فعال

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی برقدانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی برق قدرتدانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)برق قدرتدانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده فنیعضو هیات علمی(تنظیم نشده)تمام وقت۴

سوابق اجرایی

1-     بررسی احتمالاتی سیستم های قدرت

2-     تجدید ساختار در صنعت برق

3-     برنامه ریزی تعمیرات در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی

4-     مطالعات قابلیت اطمینان در سیستم‌های قدرت

 

مشاوره و همکاری در پروژه‌های:

1-    مدیریت مصرف بارهای تجاری و خانگی در شهر بوشهر، دانشگاه تربیت مدرس (1385)

2-     محاسبه مولفه های تلفات در شبکه برق منطقه ای سمنان، دانشگاه تربیت مدرس (1387)

3-     تدوین سند پایه "تعریف، پایش، سنجش، تنظیم و مدیریت پایایی شبکه های توزیع نیروی برق"، دانشگاه تربیت مدرس (1392)

4-    تدوین رویه برنامه­ریزی تعمیرات و نگهداری قابلیت اطمینان محور (RCM) در شبکه انتقال و فوق توزیع و توسعه نرم افزار سبا برای مطالعات RCM ، پژوهشگاه نیرو (92-95)

5-    تدوین نقشه راه پایایی در شبکه برق ایران، پژوهشگاه نیرو (94-تا کنون)

6-     شناخت اطلاعات و نرم افزارهای مورد نیاز برای الگوی مناسب کارکردی پایایی در شبکه برق ایران، پژوهشگاه نیرو (94- تاکنون)

7-    استقرار سیستم پایایی ملی برای شرکت های برق منطقه ای و شرکت توانیر، پژوهشگاه نیرو، (94- تاکنون)

8-    آینده پژوهی نحوه مواجهه با عدم قطعیت‌ها در حوزه برنامه‌ریزی سیستم قدرت، پژوهشگاه نیرو (94- تاکنون)

9-    امکان سنجی و پیاده­سازی بیمه­های قابلیت­اطمینان در شبکه توزیع، معاونت هماهنگی توزیع توانیر (95- تاکنون)

 

1. بررسی احتمالاتی سیستم های قدرت

2. قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت

3. مدار های الکتریکی

4. ماشین های الکتریکی

سوابق پژوهشی

مدیر داخلی فصلنامه علوم مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب