سیدعظیم حسینی

وضعیت: فعال

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصیمهندسی عمران- مدیریت ساختدانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشدمهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساختدانشگاه آزاد اسلامی
کارشناسی ارشدمهندسی پدافند غیرعامل - سازه های امندانشگاه
کارشناسیمهندسی عمراندانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
مجتمع فنی و مهندسی-گروه مهندسی عمرانهیات علمی(تنظیم نشده)تمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

 • سرپرست معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • معاون امور عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (استادیار پایه ۱۴ ) و استاد نمونه سال۱۳۹۸ واحد
 • مدیر گروه تحصیلات تکمیلی عمران (ارشد و دکتری) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • عضویت بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و جانشین کانون واحد
 • جانشین مرکز بسیج اساتید و دفتر هماهنگی کانون های دانشگاه آزاد اسلامی
 • عضو بسیج مهندسین از ابتدای تأسیس تا کنون
 • عضو انجمن مدیریت پروژه ایران
 • عضو انجمن تونل
 • عضو انجمن بتن ایران
 • عضو انجمن پدافند غیرعامل
 • عضو کمیته تخصصی هیات جذب استان تهران
 • استاد نمونه واحدتهران جنوب  - سال ۱۳۹۸
 • تقدیرنامه از جشنواره خیام 
 • دانشجوی ممتازو تقدیر نامه های سمت های اجرایی در شرکت های مختلف
 • فناوری بتن های خاص 
 • مصالح ساخت پیشرفته 
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • تئوری انفجار

 

 • معاون امور عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (استادیار پایه ۱۴ ) و استاد نمونه سال۱۳۹۸ واحد
 • مدیر گروه تحصیلات تکمیلی عمران (ارشد و دکتری) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • مدیر گروه تحصیلات تکمیلی عمران-معاون امور عمرانی واحد-استادنمونه سال۹۸
 • مهندسی عمران
 • مدیریت ساخت
 • پدافند غیرعامل 
 • عمران و مدیریت ساخت و پروژه

سوابق پژوهشی

داور نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی

انجمن مدیریت پروژه -تونل -  بتن