وحیدرضا قضاوتی

وضعیت: فعال

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی(تنظیم نشده)مهندسی صنایع - تولیدعلم و صنعت
کارشناسی ارشد(تنظیم نشده)مهندسی صنایع - صنایععلم و صنعت
دکترای تخصصی(تنظیم نشده)مهندسی صنایع - صنایععلم و صنعت

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد واحد تهران جنوبمدیر گروه دکتری و ارشد مهندسی صنایع(تنظیم نشده)تمام وقت۱۰

سوابق اجرایی

سیستم های صف

برنامه ریزی متغیرهای عددصحیح

طراحی سیستم های صنعتی

سیستمهای تولید انعطاف پذیر

تحقیق در عملیات 1 و 2

برنامه ریزی ریاضی

آنالیز تصمیم گیری

مدیر پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع سال 89-90

مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 90-95

مدیر گروه دکتری و کارشیناسی ارشد مهندسی صنایع 95 تاکنون