زینب گلزاری

وضعیت: فعال

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۹علوم تربیتی / تکنولوژی آموزشیدانشگاه علامه طباطبایی
کارشناسی ارشد۱۳۸۴علوم تربیتی / تکنولوژی آموزشیدانشگاه خوارزمی
دکترای تخصصی۱۳۹۰علوم تربیتی / مدیریت آموزشیعلوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتیهیئت علمیپیمانیتمام وقت

سوابق اجرایی

 • طراحی و تولید مواد آموزشی
 • تولید برنامه های کامپیوتری آموزشی
 • شبیه سازی وطراحی بازیهای رایانه ای
 • آموزش مبتنی بر وب
 • آشنایی با مراکز مواد آموزشی
 • کاربرد رایانه در آموزش و پرورش
 • نظام جامع یادگیری الکترونیکی
 • طراحی درس افزارهای چند رسانه ای برای آموزش مجازی
 
 •     مدرس کارگاه آموزشی Flipped Classroom ، مجموعه دبیرستانهای مفید، 1393
 •    مدرس کارگاه آموزشی Flipped Classroom، سازمان فناوری اطاعات و ارتباطات،شهریور 1393   
 •    عضوکمیته ی تدوین سیاستهای راهبردی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش،1383              
 •    مجری طرح  تدوین استانداردهای آی سی تی در تالیف کتب کمک آموزشی دوره دبستان و راهنمایی آموزش و پرورش،1390              
 •   مدرس کارگاه آموزش علوم ابتدایی مبتنی بر فناوری اطلاعات برای مدرسین مراکز تربیت معلم سراسر کشور،1382              
 •   داور هشتمین جشنواره کتابهای آموزشی رشد، (کتابهای آی سی تی)، 1389        
 •   مجری کارگاه گزارش دهی دیجیتال یاDigital Storytelling و کاربرد آن در آموزش مدرسه در هشتمین کنفرانس ملی و    پنجمین کنفرانس بین‌المللی آموزش و یادگیری الکترونیکی ایران،1392              
 •    طراحی وساخت نرم افزار آموزش بردار و مختصات سال دوم راهنمایی،1383          
 •   طراحی سناریو و ارشناسی پروژه تولید چند رسانه ای راهنمای معلم(کتاب هدیه های آسمان)،1383  
 •   طراحی سی انیمیشن برای علوم دوره ابتدایی 1382
 •    داور دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، نشریه علمی – پژوهشی، شاپا 2345-4938، 1392 
 •     استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه پیام نور، واحد شهر ری،1386-1387  
 •     استاد مدعو دانشکده ادبیات و علوم و انسانی دانشگاه علوم و تحقیقات، 1394 تا کنون
 •     مدرس کارگاه آموزشی Flipped Classroom ، مجموعه دبیرستانهای مفید، 1393
 •    مدرس کارگاه آموزشی Flipped Classroom، سازمان فناوری اطاعات و ارتباطات،شهریور 1393   
 •    عضوکمیته ی تدوین سیاستهای راهبردی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش،1383              
 •    مجری طرح  تدوین استانداردهای آی سی تی در تالیف کتب کمک آموزشی دوره دبستان و راهنمایی آموزش و پرورش،1390              
 •   مدرس کارگاه آموزش علوم ابتدایی مبتنی بر فناوری اطلاعات برای مدرسین مراکز تربیت معلم سراسر کشور،1382              
 •   داور هشتمین جشنواره کتابهای آموزشی رشد، (کتابهای آی سی تی)، 1389        
 •   مجری کارگاه گزارش دهی دیجیتال یاDigital Storytelling و کاربرد آن در آموزش مدرسه در هشتمین کنفرانس ملی و    پنجمین کنفرانس بین‌المللی آموزش و یادگیری الکترونیکی ایران،1392      

 

 • طراحی و تولید نرم افزارهای چند رسانه ای آموزشی
 • آموزش های  مبتنی بر وب
 • کاربرد رایانه در آموزشهای ترکیبی

سوابق پژوهشی

 عضو رسمی انجمن یادگیری الکترونیکی از سال 1397 تا کنون